ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าค่ายวิทย์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล...

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จัดเข้าค่ายวิทย์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนช่วงชั้นที่ 2ทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรีในวันที่ ...

นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรีในวันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยไปเที่ยวสถานที่ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพิมพ์ประสานมิตรใจดีให้น้อง

สำนักพิมพ์ประสานมิตรใจดีให้น้อง สำนักพิมพ์ประสานมิตรได้มามอบหนังสือให้แก่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ...

ข่าวการศึกษาไทย by www.enn.co.th
สทศ.เปิดรับสมัครสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับครูและผู้สนใจ สทศ.เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22...
รับตรง เภสัชฯ ม.บูรพา 57 รอบ 2 สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2ปีการศ...
รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ (MUIC) เปิดรับสมัครแล้ว!!! วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)  ...