นางปราณี บรรณสาร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ