ผู้บริหาร

นางปราณี บรรณสาร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

สอบถามได้ค่ะ