กิจกรรมวันอาเซียนและวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดย ผอ.ปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนและวันวิทยาศาสตร์ มีนิทรรศการของวันอาเซียน วันวิทยาศาสตร์ และการแสดงของนักเรียน

สอบถามได้ค่ะ