รับชมการประชุมทางไกล video conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง รับชมการประชุมทางไกล video conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนผ่าน Youtube ช่อง OBEC Chanel

สอบถามได้ค่ะ