การอบรม”การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง”

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางจิราภรณ์ นนทะวงษ์ ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เข้าร่วมการอบรม”การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง” นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง วิทยากรผู้บรรยาย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ สพป. สระแก้ว เขต 1 ผ่านระบบ Zoom

สอบถามได้ค่ะ