โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ได้จัดกิจกรรมการระบายสีปูนปลาสเตอร์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาให้มีความคิดสร้างสรรรค์ โดยถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ

สอบถามได้ค่ะ