ขอขอบคุณบริษัทไทยไปป์อีสาน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่บริจาคโต๊ะ – เก้าอี้

ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอบคุณบริษัทไทยไปป์อีสาน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่บริจาคโต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 60 ชุด ให้กับโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ