การอบรมออนไลน์หลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เข้าร่วมการอบรมออนไลน์หลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สอบถามได้ค่ะ