โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ด้านการศึกษา โดยจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียน คนละ 2,000 บาท

สอบถามได้ค่ะ