การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเว็บไซต์สถานศึกษา

ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเว็บไซต์สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยคณะวิทยากรสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำโดย นายชูชาติ โชติเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน และนายจีระวัฒน์ ปัสสากุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามได้ค่ะ