งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.อานนท์ หันทะยุง

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.อานนท์ หันทะยุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

สอบถามได้ค่ะ