รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563

     วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564  นางปราณี  บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เข้ารับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาผลการประเมิน 96.48 ระดับ AA  จาก นายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1

สอบถามได้ค่ะ