รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

     วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2564  คณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดย นางสาวนิตยา  แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านวังบูรพา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังบูรพา

สอบถามได้ค่ะ