ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจ ATK จาก รพสต.หนองแวง

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดยนางปราณี บรรณสารผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจ ATK ก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยได้รับการตรวจATK จากนางพรพรรณ สร้อยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง และคณะทำงาน

สอบถามได้ค่ะ