ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ