ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และผู้นำชุมชนตำบลไทรเดี่ยว ได้ร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และผู้นำชุมชนตำบลไทรเดี่ยว ได้ร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม สะอาด น่ามอง น่าอยู และปลอดภัย

สอบถามได้ค่ะ