โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 13อำเภอคลองหาด ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 13 อำเภอคลองหาด ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-site

สอบถามได้ค่ะ