โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง รับการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทองออน ศรีสุข นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.คลองหาด พร้อมด้วยนางพรพรรณ สร้อยทองผอ.รพ.สต.บ้านหนองแวง ได้มาติดตามให้คำแนะนำในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยมีนางปราณี บรรณสาร พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สอบถามได้ค่ะ