ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคลองหาด ครั้งที่ 6/2564 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคลองหาด จัดทำโครงการกลุ่มเครือข่ายหาดไทรทอง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน และร่วมปรึกษาข้อราชการกับนางประภัสสร สรวนรัมย์ รอง ผอ.สพป.สก1 ในการต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในวันที่ 24 พ.ย.64 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

สอบถามได้ค่ะ