ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคลองหาดร่วมต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ผู้บริหารอำเภอคลองหาดร่วมต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) และคณะ

สอบถามได้ค่ะ