พีธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และบำเพ็ญประโยชน์

สอบถามได้ค่ะ