ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ปี 2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมร่วมกับนางสมศรี สมยา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคณะครู ในการวิเคราะห์ข้อสอบ O-net ของแต่ละรายวิชา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ