โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
แสดงความยินดีกับนางนาฏยา โชติไธสง
และยินดีต้อนรับคุณครูวิจิตตรา เงียบกระโทก

วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู แสดงความยินดีกับ คุณครูนาฏยา โชติไธสง ในโอกาสย้ายรับตำแหน่งคุณครูโรงเรียนบ้านวังวน อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว. และยินดีต้อนรับคุณครูวิจิตตรา เงียบกระโทก ในโอกาสเข้ารับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ