โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2565 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุครบ 5-11 ปี เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงพยาบาลคลองหาด ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ