โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำนักเรียนนำนักเรียนร่วมเดินรณณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 กับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ