งานเกษียณอายุราชการ อำเภอคลองหาด

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น.
ศูนย์เครือข่ายการศึกษา อำเภอคลองหาด จัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอคลองหาด ณ โรงแรม Saint Tropez จังหวัดจันทบุรี โดยผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงคือ คุณครูกาญจนา แสงเพ็ชร

สอบถามได้ค่ะ