การปฐมนิเทศบุคลากรโครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศบุคลากรโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน งบปีบริหาร 2564 โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ