โครงการอบรมเยาวชนลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด

15-16 กันยายน 25563 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดโครงการอบรมเยาวชนลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 โดยมีครู D.A.R.E (ร.ต.อ.สุขชัย วันหนองสา และ ด.ต.พลัฏฐ์ เธียรสุวรรณธาดา) และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

สอบถามได้ค่ะ