หน่วยทหารพรานที่ 13 จัดโครงการเสาธง 5 นาทีสำหรับนักเรียน

17 กันยายน 2563 หน่วยทหารพรานที่ 13 นำโดย สิบเอกธนิสร แรกขึ้น ได้มาดำเนินโครงการเสาธง 5 นาทีสำหรับนักเรียน โดยได้ให้ความรู้เรื่องประเภทของยาเสพติดและผลกระทบของยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ