นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูกาญจนา แสงเพ็ชร

18 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูกาญจนา แสงเพ็ชร คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และในโอกาสนี้คุณครูกาญจนาได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีและมีจิตสาธารณะจำนวน 8 ทุนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย

สอบถามได้ค่ะ