การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประถม ตำบลไทรเดี่ยว

การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาตำบลไทรเดี่ยว “ไทรเดี่ยวเกมส์”  ระหว่างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2563

รูปภาพเพิ่มเติม.. 22 กันยายน 2563

                           23 กันยายน 2563

                           24 กันยายน 2563

สอบถามได้ค่ะ