การนิเทศนโยบายจุดเน้น ปีการศึกษา 2563

15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามขอบข่ายการนิเทศนโยบายจุดเน้น ปีการศึกษา 2563 สพป.สระแก้ว เขต 1 (ว่าที่ รท.วีรศักดิ์ มลิจาร ศน.สากล พรหมศิริเดช และ ศน.กิตติศักดิ์ พลเดช) ที่ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานนโยบายจุดเน้น อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น

สอบถามได้ค่ะ