วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และบำเพ็ญประโยชน์

สอบถามได้ค่ะ