ปลูกผักสวนครัวเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ในโครงการเกษตรอินทรีย์ใหม่ในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนโดยโดย สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปใช้ทำอาหารกลางวัน

สอบถามได้ค่ะ