ทางโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข และผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตร มีดังนี้
1. นางปราณี บรรณสาร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
2. นางสมศรีสมยา ประเภทครูผู้สอน
3. นางจิราภรณ์ นนทะวงษ์ ประเภทครูผู้สอน
4. นางสาวจินตนา มีพวงผล ประเภทครูผู้สอน
5. นางนาฏยา โชติไธสง ประเภทครูผู้สอน
6. นางสาวภัทรนันท์ ศิริไทย ประเภทครูผู้สอน
7. นางสาวกนกพร บุตรดี ประเภทครูผู้สอน
8. นางสาวพรทิพย์ ปักเกตุ ประเภทครูผู้สอน
9. นางสาวสมจิตร มั่นกู้ ประเภทครูผู้สอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *