พ.ท.สมชาย มิ่งมีสุข ได้นำชุดนักเรียนมามอบให้กับนักเรียน

พ.ท.สมชาย มิ่งมีสุข ได้นำชุดนักเรียนมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สอบถามได้ค่ะ