การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกวันเสาร์) เริ่มเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19

สอบถามได้ค่ะ