โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษส่งขายโครงการอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและหารายได้ระหว่างเรียนโดยมีนางจิราภรณ์ นนทะวงษ์ คุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา

สอบถามได้ค่ะ