กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดย นางปราณีบรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการประกวดร้องเพลง การแลกเปลี่ยนของรางวัล และผลงานของนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการแสดงออกของนักเรียน

สอบถามได้ค่ะ