รับชมการถ่ายทอดสด ผอ.เขต พบเพื่อนครู

วันจันทร์ที่ 4 มกราคมนางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสด ผอ.เขต พบเพื่อนครู เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

สอบถามได้ค่ะ