แจกใบงานสัปดาห์ที่ 1 และค่าอาหารกลางวัน

11 มกราคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดย นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้แจกใบความรู้ ใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (ON Hand) และได้แจกค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สอบถามได้ค่ะ