ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น

นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายศักดิ์ชัย บรรณสารผอ.สกสค.สระแก้ว ให้โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนที่เหมาะสมตามโครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น

สอบถามได้ค่ะ