การอบรมการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Power Point

วันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัดอบรมการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Power Point ให้กับคณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ในโครงการพัฒนาบุคลากร โดยทีมงาน ICT นำโดยนางสาวปิยพรรณ บุญมี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ