นิเทศชั้นเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงได้นิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบถามได้ค่ะ