แจ้งเรียนชดเชย

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ขอแจ้งกำหนดการเรียนชดเชยดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาเรียนปกติในวันจันทร์ – วันเสาร์ และโรงเรียนจัดเวลาเรียนชดเชยเพิ่มอีกวันละ 1 ชั่วโมงในแต่ละวันจากเดิมเลิกเรียนเวลา 15.30 น. ขอเปลี่ยนเป็นเวลา 16.30 น. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สอบถามได้ค่ะ