มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ครูประจำชั้น และคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) จาก กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สอบถามได้ค่ะ