นิเทศการสอนคุณครูพรทิพย์ ปักเกตุ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ได้นิเทศการสอนคุณครูพรทิพย์ ปักเกตุ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครู
และการเรียนรู้ของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สอบถามได้ค่ะ