กิจกรรมจิตอาสา

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทน
คณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับนายนฤพน คงทน
กำนันตำบลไทรเดี่ยว ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ผักสวนครัว ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไทรเดี่ยว
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ