ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายสะอาด วอนเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสมศรี สมยา ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีครูที่เข้ารับการประเมิน ดังนี้ 1. นางสาวพรทิพย์ ปักเกตุ 2. นายทรงศักดิ์ สมบูรณ์ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ