สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรีและนักธรรมศึกษาชั้นโท

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงและคณะครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการบินไทย สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรีและนักธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สอบถามได้ค่ะ